Skip to main content

Werkwijze
Erfrecht Advies

1. Vrijblijvend gesprek

Tijdens een vrijblijvend gesprek bij u thuis aan de keukentafel informeren wij u over hoe het erfrecht in Nederland geregeld is. Wij leggen uit wat de gevolgen zijn van het overlijden van u of uw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting u of uw nabestaande(n) moet(en) betalen na overlijden. Ook leggen we uit wie wel en wie niet een deel van de nalatenschap kan opeisen.

Mocht u al een testament hebben dan nemen we die samen door. 
Vervolgens bespreken wij zaken die voor u en uw erfgenamen van belang zijn om in een testament op te nemen. Ook staan we stil bij de voordelen voor de erfgenamen en wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Tevens informeren wij u over de voordelen van een levenstestament en van de mogelijkheden van schenken. 
Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur.

Aan het einde van het gesprek zullen wij u informeren wat de eventuele kosten zijn als u de stap wilt maken naar de notaris. Deze kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen en specifieke situatie. In onze dienstverlening noemen wij altijd een totaalbedrag, inclusief de kosten van de notaris, de volledige begeleiding, het inschrijven in het centraal testamentenregister en de btw. Zo komt u achteraf dus nooit voor vervelende verrassingen te staan.

2. Uw gespreksverslag

Als u voor een vervolg van het eerste gesprek kiest en gebruik wilt maken van de verdere diensten van ons, kunt u het volgende van ons verwachten:
U ontvangt van ons een persoonlijk en leesbaar verslag, waarin alle besproken onderdelen voor u zijn uitgeschreven, zodat u dit nog eens rustig kunt nalezen.

3. Vervolggesprek

Nadat u het gespreksverslag heeft ontvangen komen wij bij u terug om het met u door te nemen en toe te lichten. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.
Daarna leggen wij contact met het notariskantoor en bespreken met de notaris wat voor u belangrijk is. Wij vertalen uw wensen, zodat de notaris weet welk testament voor u nodig is. In overleg met u, maken wij vervolgens een afspraak op het betreffende notariskantoor.

4. Gesprek bij notaris

Tijdens de afspraak met de notaris worden alle besproken punten nog een keer met u doorlopen. Wij zijn bij deze afspraak aanwezig als u dat prettig vindt. Als er op dat moment toch nog onduidelijkheden voor u zijn, zullen wij die wegnemen.

5. Controle conceptaktes

Het notariskantoor stelt aan de hand van het gesprek uw conceptaktes op. Deze worden aan ons aangeboden en gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Als de aktes voldoen aan uw wensen en persoonlijke situatie, worden deze naar u verzonden. Indien u akkoord gaat met de conceptaktes, wordt (in overleg met u) een tweede afspraak bij de notaris gemaakt om het testament vast te leggen.

6. Ondertekenen aktes bij notaris

De tweede afspraak bij de notaris is de formele stap. De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de definitieve aktes opgesteld. U tekent in deze afspraak uw persoonlijke aktes en borgt hiermee dat uw nalatenschap naar uw wensen en afspraken wordt geregeld. U ontvangt vervolgens een exemplaar van uw testament.

7. Nazorg

Indien u dat wilt wordt u na het ondertekenen op de hoogte gehouden van relevante zaken rondom testamenten en nalatenschappen.
Na ondertekenen ontvangt u een checklist die u bij het overlijden kunt gebruiken.
Vanzelfsprekend kunt u contact met ons opnemen indien u na het ondertekenen van de aktes vragen heeft.

Dat kan bijvoorbeeld bij overlijden of wanneer iemand wordt opgenomen in een zorginstelling. Deze nazorg kost u niks extra.

Gezicht achter

Wie is Hendrik van de Wiel

Hendrik van de Wiel (1970) is al jarenlang Erkend Financieel Adviseur. Tijdens zijn loopbaan is hij veel in aanraking gekomen met zaken omtrent testamenten en nalatenschappen. Dat ging steeds meer zijn interesse krijgen waardoor hij heeft besloten om daar zijn specialiteit van te maken. Hiervoor heeft hij de opleiding tot Estate Planner afgerond. Zijn sterke eigenschappen zijn dat hij veel kennis in huis heeft, rustig is tijdens de gesprekken en de tijd neemt om alles goed uit te leggen en af te wikkelen.

Kom in contact