Skip to main content

Erfrecht Advies

Praktische informatie rondom erfrecht advies.

De noodzaak van een goed testament

Eigen bijdrage zorg.

Indien u wordt opgenomen in een zorginstelling heeft u een eigen bijdrage. Die is gebaseerd op uw inkomen en op uw vermogen en kan oplopen tot maar liefst € 2.364,80 per maand (2019). Door het verlagen van het vermogen kunt u de eigen bijdrage verlagen. Let er wel op: voor de berekening van de eigen bijdrage wordt gekeken naar het vermogen van 2 jaar geleden.

Besparen van erfbelasting

Met een goed testament kunt u eventueel besparen op de erfbelasting. U kunt optimaal gebruik maken van vrijstellingen en voorkomen dat uw partner bij uw overlijden veel erfbelasting moet betalen.

Wel of geen erfbelasting bij eerste overlijden

U kunt de nalatenschap naar eigen keuze verdelen over de erfgenamen. Vaak is de voorkeur om bij het eerste overlijden geen erfbelasting te betalen en deze te verschuiven naar het tweede overlijden. Wat zijn de gevolgen hiervan.

Uitsluiten ‘koude kant’

Wilt u dat de koude kant geen aanspraak kan maken op het erfdeel van uw kind? En wilt u dat zowel bij scheiden als bij overlijden? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Voogdij

Zijn uw kinderen minderjarig en heeft u de voogdij al geregeld? En hoe zit het met het bewind over de erfenis die ze ontvangen? Krijgen ze daar de beschikking over wanneer ze 18 jaar zijn of liever toch wat later?

Onterven kind

Het komt helaas regelmatig voor dat ouders een kind willen onterven. Kan dit en wat zijn de gevolgen?

Executeur

Moet uw partner of uw kinderen uw executeur worden? Of gezamenlijk? Of een derde persoon?

Bent u gescheiden en heeft u samen kinderen?

Als u gescheiden bent en u heeft samen kinderen, dan zal er altijd een lijntje blijven tussen u en uw ex-partner.

Stel: u bent gescheiden (niet opnieuw getrouwd), heeft jonge kinderen en komt te overlijden. Dan gaat uw erfenis naar de kinderen. Maar die zijn nog minderjarig. Wanneer uw ex-partner de voogdij over de kinderen krijgt, krijgt hij of zij ook het bewind over hun erfdeel. Daarvoor draagt uw partner wel verantwoording af aan de kantonrechter, maar er is toch behoorlijk veel vrijheid. Wilt u dit niet? Dan dient u dit vooraf vast te leggen in een testament.

Samenwoners die niets hebben geregeld .

In Nederland wonen ruim 900.000 mensen ongehuwd samen. Als zij geen testament hebben opgemaakt, hebben ze een potentieel probleem. Hoelang u ook samenwoont, als u niets hebt geregeld in de vorm van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of testament, wordt u nooit de erfgenaam van uw partner. De nalatenschap gaat dan naar de eventuele kinderen of de ouders, (half)broers en (half)zussen van de overledene. En dat kan leiden tot vervelende situaties, ook indien er geen kinderen zijn.

Uw relatie officieel regelen is ook belangrijk voor kleinere zaken, zoals een gezamenlijke rekening: overlijdt een van de rekeninghouders, dan kunnen de erfgenamen de rekening blokkeren om te voorkomen dat de andere rekeninghouder het geld eraf haalt. Ook alimentatierechten en -plichten, partnerpensioen, overlijdensrisicoverzekering en het recht om in een huurhuis van een woningcorporatie te blijven wonen, zijn niet geregeld zonder trouwen, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract of testament.

De noodzaak van een goed levenstestament

Levenstestamenten bestaan nog niet zo lang. Veel notarissen zijn hier nog niet zo goed in thuis of leggen maar een beperkt aantal zaken vast.

Een goed levenstestament kan een hoop ellende voorkomen. Heeft u het niet goed geregeld dan zullen in een aantal gevallen uw partner of uw kinderen naar de kantonrechter moeten om toestemming te vragen. De wachttijd voordat u aan de beurt bent bij de kantonrechter is vaak al 6 tot 8 maanden.

Met een goed levenstestament regelt u:

 • Wie u vertegenwoordigd indien u wilsonbekwaam bent.
 • Wanneer een volmacht ingaat en voor wie. Vaak is de volmacht voor de partner anders dan voor de kinderen.
 • Wanneer uw partner niet meer in staat is u te vertegenwoordigen dan legt u vast wie dan de volmacht krijgt.
 • Wie namens u schenkingen mag doen en hoe hoog deze mogen zijn. Hiermee kunt u de eigen bijdrage zorg en de erfbelasting verlagen.
 • U heeft meerdere kinderen; u regelt wie wat mag doen. Dat kan gezamenlijk en/of individueel.
 • Wie uw bankzaken gaat doen of de belastingaangifte.
 • Wie mag uw huis verkopen.
 • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent kunt u in een levenstestament vast leggen hoe het verder moet met uw onderneming, als u tijdelijk, langdurig of permanent niet meer kunt of mag handelen
 • Wie u vertegenwoordigd bij de verzekeraars. Namens u mag wijzigen en declaraties mag doen.
 • Wie inzage heeft in uw medische dossier.
 • U legt vast wat uw wensen zijn omtrent behandelverbod, niet-reanimeren en euthanasie.
In contact

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Stel een vraag via ons contactformulier of stuur een mailtje.

Kom in contact