Skip to main content

Uw testament op orde

Welkom bij Wiel Erfrecht Advies

Gratis voorlichting

In Nederland heeft ruim 60 procent geen testament. Het aantal mensen dat geen levenstestament heeft, ligt nog veel hoger. Dat komt door de gedachte dat er niets te verdelen valt, hoge kostenverwachting en uitstelgedrag (‘het komt later wel een keer’). Daar komt bij dat de drempel om een notariskantoor binnen te stappen hoog is. Hendrik van de Wiel van Wiel Erfrecht Advies helpt u hierin. Wij komen bij de mensen thuis aan de keukentafel om in te zoomen op uw persoonlijke situatie. Dit doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen het begrijpt.

Over

Wiel Erfrecht Advies

Hendrik van de Wiel vindt dat (bijna) iedereen een (levens)testament nodig heeft. Daarom geven wij gratis voorlichting. Dat doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen dit begrijpt. Tijdens de gratis lezingen worden mensen geïnformeerd over erfrechtplanning. Daarna volgt een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel wordt vervolgens op een heldere manier ingezoomd op de persoonlijke situatie van de klant.

Wiel Erfrecht Advies heeft veel ervaring op het gebied van erfrechtplanning en werkt samen met Erfrechtplan. Erfrechtplan verzorgt de lezingen, de software en de gespreksverslagen.

Gratis voorlichting
Gezicht achter

Wie is Hendrik van de Wiel

Hendrik van de Wiel (1970) is al jarenlang Erkend Financieel Adviseur. Tijdens zijn loopbaan is hij veel in aanraking gekomen met zaken omtrent testamenten en nalatenschappen. Dat ging steeds meer zijn interesse krijgen waardoor hij heeft besloten om daar zijn specialiteit van te maken. Hiervoor heeft hij de opleiding tot Estate Planner afgerond. Zijn sterke eigenschappen zijn dat hij veel kennis in huis heeft, rustig is tijdens de gesprekken en de tijd neemt om alles goed uit te leggen en af te wikkelen.

Werkwijze

Hoe werkt het?

1. Vrijblijvend gesprek

2. Uw gesprekverslag

3. Vervolggesprek

4. Gesprek bij notaris

5. Controle conceptaktes

6. Ondertekenen aktes bij notaris

7. Nazorg

Meer over onze werkwijze